ALTERNATAL ALAPÍTVÁNY a háborítatlan szülésért, születésért

Az Alternatal Alapítványt 1993. július 26-án jegyezték be. Munkáját azóta folyamatosan folytatja.

Részlet az Alternatal Alapítvány 2023-ban megújult Alapító Okiratából:

Az Alapítvány célja:

Az ALTERNATAL Alapítvány célja az, hogy az anyák és családok felkészítésére, védelmére és megerősítésére szolgáljon azáltal, hogy az emberélet egyik legfőbb eseményénél, a gyermek születésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit.

Az ALTERNATAL Alapítvány célja az is, hogy az egyenlő bánásmód jegyében a szülés-születés minden formáját anyagi megkülönböztetés nélkül mindenki igénybe vehesse.

Az ALTERNATAL Alapítvány célja továbbá, hogy tegyen a császármetszések számának csökkentéséért a biztonság megőrzésével és azért, hogy azok a nők, akik császármetszésen estek át, a biztonság megőrzése mellett minél inkább szülhessenek hüvelyi úton, és ők is szabadon választhassanak a szülés színhelyének, módjának megválasztását illetően. Az ebben a témában való kutatásokat, lépéseket az ALTERNATAL Alapítvány kiemelt figyelemmel kíséri és támogatja.

Ez okból az Alapítvány támogatni kívánja a cél elérése érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, valamint támogatni és szükség szerint működtetni kívánja a cél elérését szolgáló társadalmi és gazdálkodó szervezeteket, az érvényes közegészségügyi, társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően.

Az alapítványi vagyon felhasználása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985 óta érvényben lévő és szüléssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósítását célozza. E körben támogatást nyújt a háborítatlan, intézeten belüli (kórházi) és intézeten kívüli (otthoni illetve születésházban történő) szülés és születés lehetőségének megismertetéséhez, valamint az intézeten belüli és kívüli szülés, születés minőségének kutatási eredményeken alapuló (evidence based) javításához.

Az ismeretek elsajátítására, a témához kapcsolódó kutatások támogatására ösztöndíjakat létesít, pályázatokat ír ki. Az Alapítvány vagyonának felhasználásával hosszú távon közreműködik e feltételeknek megfelelő születésházak létrehozásában. Az Alapítvány aktívan részt vesz az orvos-továbbképzés háborítatlan szüléssel kapcsolatos tematikájának kidolgozásában és a képzési program lebonyolításában, továbbá a szülésznők tovább- és átképzésében azzal, hogy ez utóbbi területen szorosan együttműködik a Független Bábák Szövetségének hazai és külföldi szervezeteivel, valamint részt vesz az önálló bábaság intézményének újjáteremtésében.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében részt vesz egészségmegőrző, ismeretterjesztő, tudományos és kulturális célok megvalósításában, előadásokat szervez, publikációkat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg, illetve ezek megjelenését támogatja.

Az Alapítvány működése a világ számos fejlett országában több évtizede meghonosodott szemlélet és módszer elterjedését szolgálja.

Az Alapítvány vagyona kizárólag az e pontban meghatározott célok elérése és előmozdítása céljára használható fel.

5.1. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

5.2. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alternatal Alapítvány az 1%-ok befogadásához szükséges feltételeknek megfelel és köszönettel fogadja. Legjobb tudása szerint a fönti célokra fordítja.

Az Alternatal Alapítvány adószáma: 18050354-1-43
Az Alternatal Alapítvány számlaszáma: 11701004-20215433

Az Alternatal Alapítvány régebbi tevékenységéről többet lehet találni a jelenleg archívumként működő www.szules.hu oldalon.