ALTERNATAL ALAPÍTVÁNY a háborítatlan szülésért, születésért

Az Alternatal Alapítványt 1993. július 26-án jegyezték be. Munkáját azóta folyamatosan folytatja.

Részlet az Alternatal Alapítvány Alapító Okiratából:

Az Alapítvány célja az, hogy az anyák és családok felkészítésére, védelmére és megerősítésére szolgáljon azáltal, hogy az emberélet egyik legfőbb eseményénél, a gyermek születésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit.

Ez okból az Alapítvány támogatni kívánja a cél elérése érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, valamint támogatni és szükség szerint működtetni kívánja a cél elérését szolgáló társadalmi és gazdálkodó szervezeteket, az érvényes közegészségügyi, társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően, illetve szükség esetén a közegészségügyi, társadalombiztosítási előírások megváltoztatását is indítványozza.

Az alapítványi vagyon felhasználása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985 óta érvényben lévő és szüléssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósítását célozza. 

Az ismeretek elsajátítására, a témához kapcsolódó kutatások támogatására ösztöndíjakat létesít, pályázatokat ír ki. Az Alapítvány vagyonának felhasználásával hosszú távon közreműködik e feltételeknek megfelelő születésházak létrehozásában. Az Alapítvány aktívan részt vesz az orvostovábbképzés háborítatlan szüléssel kapcsolatos tematikájának kidolgozásában és a képzési program lebonyolításában, továbbá a szülésznők tovább- és átképzésében, valamint részt vesz az önálló bábaság intézményének újjáteremtésében.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében részt vesz egészségmegőrző, ismeretterjesztő, tudományos és kulturális célok megvalósításában, előadásokat szervez, publikációkat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg, illetve ezek megjelenését támogatja.

Az Alapítvány működése a világ számos fejlett országában több évtizede meghonosodott szemlélet és módszer elterjedését szolgálja.

Az Alapítvány vagyona kizárólag az e pontban meghatározott célok elérése és előmozdítása céljára használható fel.

4.1. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

4.2. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

4.3. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában megjelöltek szerint:

– egészségmegőrzés és betegség-megelőzés (1. pont)
– szociális tevékenység (2. pont)
– családsegítés (2. pont)
– nevelés, oktatás, ismeretterjesztés (4. pont)
– kulturális tevékenység (5. pont)

Az Alternatal Alapítvány az 1%-ok befogadásához szükséges feltételeknek megfelel és köszönettel fogadja. Legjobb tudása szerint a fönti célokra fordítja.

Az Alternatal Alapítvány adószáma: 18050354-1-41
Az Alternatal Alapítvány számlaszáma: 11701004-20215433

Az Alternatal Alapítvány régebbi tevékenységéről többet lehet találni a jelenleg archívumként működő www.szules.hu oldalon.