Független Bábák Szövetsége Egyesület

A Független Bábák Szövetsége Egyesület 2020-tól kezdődően jogosult az 1%-ok gyűjtésére. Jöszönettel fogadja és legjobb tudása szerint használja föl az 1%-os támogatást. Adószáma: 18339332-1-07
Az Egyesület köszönettel fogadja az egyéb támogatásokat is, és azt is a lehető legjobb tudása szerint használja. Számlaszám: 11713012-20003892

Részlet az Alapító Okiratból:

1. Az egyesület neve:             Független Bábák Szövetsége Egyesület

 

1.1. Rövidített elnevezése:     Független Bábák Szövetsége

 

2. Az egyesület székhelye:     8042, Moha, Fő u. 88/B.

 

3. Az egyesület képviselője:   az egyesület elnöke

 

4. Az egyesület célja:

A Független Bábák Szövetségének legfőbb célja, hogy a várandósok, a szülő nők és gyermekeik, valamint egész családjuk ellátása során a gondoskodás bábai modelljét követő, azt alkalmazni képes bábák számára szakmai, érdekvédelmi és emberi közösséget nyújtson.

A független bábák az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival összhangban végzik munkájukat, fölhasználva a háborítatlan szüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

A Független Bábák Szövetsége részt kíván venni ezen tudás és tapasztalatok megőrzésében és gazdagításában, szakemberek képzésében és továbbképzésében, valamint  a háborítatlan szülés hazai irányelveinek kidolgozásában. Segíteni kívánja a független bábaság, mint önálló szakma elismertetését és újbóli meghonosítását Magyarországon.

A fenti célokat az egyesület elsősorban a következő módokon kívánja elérni:

–          szakmai konferenciák szervezése,

–          egyéni és csoportos képzések megtartása,

–          szakmai és jogi tanácsadás, érdekképviselet,

–          könyvek, folyóiratok kiadása, terjesztése

–          információs hálózat kialakítása, működtetése,

–          népszerűsítő kampányok megszervezése.

5. Az egyesület jogállása:       önálló jogi személy

5.1. Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi ( az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-a alapján, az ott feltüntetett számozással):

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  12. emberi és állampolgári jogok védelme,
  17. rehabilitációs foglalkoztatás,

5.2. Az egyesület tevékenysége világnézetileg és politikailag semleges.

5.3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagai támogatást nem nyújt.