Beverley A. Lawrence Beech – Az otthonszülés előnyei: biztonság, hatékonyság és az asszonyi tapasztalat

 

Beverley A. Lawrence Beech:

Az otthonszülés előnyei: biztonság, hatékonyság és az asszonyi tapasztalat

Összefoglaló

 

 

Az Egyesült Királyság egészségpolitikája támogatja a nőközpontú várandósgondozást és szülés körüli ellátást, és célul tűzte ki, hogy minden anya szabadon megválaszthassa szülésének helyét és körülményeit. A szaksegítség által kísért otthonszülés szabadon választható, és az alacsony kockázatú várandósok számára kifejezetten ajánlott lehetőség. Az otthonszülést kísérő bábák hatáskörét és felelősségét a bábák felettes szakmai tanácsának (Nursing and Midwifery Council) útmutatása szabályozza. Ennek ellenére a tervezett otthonszülések aránya még mindig igen alacsony, 2009-ben 3% körüli. Miért választja a legtöbb anya – nem csak az Egyesült Királyságban – a kórházat, és hogyan emelhető az otthonszülések aránya? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Beverly A. Lawrence Beech tanulmánya.

 

 

A szerző a cikk első részében számos tanulmányra hivatkozva amellett érvel, hogy a szülés élettani (és nem kóros) folyamat, amely általában nagyon biztonságos mind az anyára, mind a gyermekre nézve, a szülés körüli halálozás igen ritka, és tervezett otthonszülés esetén némileg alacsonyabb, mint kórházi szülés esetén. A szaksegítség által kísért, tervezett otthonszülésnek emellett a kórházi szülésekkel szemben további előnyei vannak: otthonszülés esetén alacsonyabb a császármetszés aránya, a fogós vagy vákuumos szülésbefejezés, és sokkal kevesebbszer fordul elő szülés utáni vérzés. Az otthon született babák ritkán születnek alacsony APGAR-értékkel, elenyésző esetben van szükségük újraélesztésre, vagy szenvednek sérüléseket a születés során. Az anyai elégedettség nagyon magas, ami rendkívüli mértékben csökkenti a szülés utáni depresszió valószínűségét. Bár a kórházi szülések jatrogén kockázataira, a beavatkozások ártalmaira vonatkozóan nem készültek vizsgálatok, valószínűsíthető, hogy a kórházi szülés a legtöbb egészéges várandós számára sokkal több kockázatot rejt, mint ami előnye származhat belőle.

Az otthonszülés a társadalom számára is hatékonyabb megoldást jelent: többszörösen is költségtakarékos, és biztosítja az orvosi erőforrások megfelelő elosztását. Egy beszédes adat: a császármetszések arányának 1%-os emelkedése 5 000 000 angol font költséget jelent, ami 167 bába alkalmazására elegendő.

 

A szülés körüli kockázatokra és a szülés sikeres kimenetelére vonatkozóan a szerző a következőket emeli ki: kockázat alatt az orvosok legtöbbször a valamely okból fellépő, az életet veszélyeztető vészhelyzetet értik, és amennyiben a szülés során sem az édesanya, sem a baba nem veszítették életüket, a szülést sikeresnek tekintik. Nem veszik figyelembe, és sokszor tudomást sem vesznek azokról a fizikai vagy pszichés sérülésekről, amelyeket az anya illetve az újszülött elszenvedtek. A szülés kimenetele azonban magában foglalja mindazokat a hatásokat, amelyek az anyán és az újszülötten keresztül az egész családot érintik: elsősorban az anya fizikai és lelki állapotát, mely az újszülött ellátásához, a kötődés kialakulásához, a család új egyensúlyának megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges. Otthonszülés esetén ebben a tekintetben is kedvezőbb kimenetel várható: a szülés során szerzett anyai sérülések, a szülést követően fellépő fertőzések száma nagyon alacsony, és rendkívül ritkán lép fel szülés utáni depressziós állapot.

 

 

Miért választja a legtöbb anya mégis a kórházat? Mi tántorítja el az anyákat az otthonszüléstől? Miért találja minden ötödik anya elégtelennek az otthonszülésről kapott tájékoztatást?

A tanulmány második részében a szerző szót emel a szülész-nőgyógyász szakma otthonszülést ellenző propagandája ellen, mely sokszor megtévesztő, félrevezető információkat terjeszt, és aláássa a nőknek a szülésbe vetett bizalmát: hirtelen fellépő, de közelebbről meg nem nevezett veszélyekről beszél, miközben azt sugallja, hogy a vészhelyzetek kezelésére, melyek minden esetben katasztrófával végződnek, a bábák nincsenek felkészülve. Ez többszörös megtévesztés. Ahogyan félrevezeti az anyákat akkor is, mikor elhallgatja előttük, hogy a kórházakban oly gyakran fellépő komplikációk többsége otthonszüléseknél alig fordul elő.

A szerző ismerteti az otthonszülés ellen az amerikai szülész-nőgyógyász szakmai kollégium által is sokat idézett Wax metaanalízis kritikáját (Wax J R et al. 2010. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis, American Journal of Obstetrics and Gynaecology, June.), majd részletesen bemutatja azt az átfogó brit tanulmányt, amelyet 64 538 várandós bevonásával végeztek 2008 és 2010 áprilisa között, és amelyet 2012-ben ismertettek. A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjék, a szülés helye hogyan befolyásolja a szülés kimenetelét az alacsony kockázatú várandósok esetében. Szülész-nőgyógyász által vezetett kórházi osztályon, bábák által vezetett kórházi osztályon, bábák által vezetett független születésházban történt, illetve bábák által kísért otthonszüléseket hasonlítottak össze a szülés lefolyását és kimenetelét illetően. Összefoglalva, az adatok a következőkre mutattak rá: a bábák által nyújtott szüléskísérés kimenetele az alacsony kockázatú várandósok számára helyszíntől függetlenül sokkal kedvezőbb, mint a kórházi, szülész-nőgyógyász szakorvos által vezetett szüléseké, bár első szülés esetén a tervezett otthonszülés kimenetele, a bábák által vezetett kórházi, vagy születésközponti szülésekkel összevetve némileg gyakrabban kedvezőtlen.

 

 

A problémát sok esetben az jelenti, hogy nincs elegendő független bába, akikhez az intézeten kívül szülni kívánó nők fordulhatnak. A bábáképzés jelenlegi formája átalakításra szorul, hogy a bábainasok jártasságot szerezhessenek a természetes lefolyású szülések kísérésében is. Szükséges emellett a szülész-nőgyógyász szakma megfelelő hozzáállása: hogy az orvosok maguk is tájékozódjanak a bábák által kísért szülések előnyeit bizonyító adatokról, és megfelelő módon járjanak el azokkal a kollégáikkal, akik továbbra is önkényesen akadályozzák a nőket a szabad választásban.

 

 

A cikk eredeti címe:

Beverley A. Lawrence Beech

The benefits of home birth: evidence of safety, effectiveness and women’s experience

AIMS, 2012

http://www.aims.org.uk/OccasionalPapers/benefitsOfHomebirth.pdf

Az összefoglalót készítette: Schmidt Erika