Kristeller-műfogás

Kristeller-műfogás (a méh fölső részének, úgynevezett “fundusának” nyomása a szülés kitolási szakában)

A szülészek „Safety and life onlus” társasága fölhívja a figyelmet arra a kockázatra, amellyel a jövőbeli anyák 75%-a szembenéz, a hüvelyi szülés közben elvégzett, invazív műveletekkel való visszaélés kapcsán.

Éppenséggel a nőgyógyászok által, közvetlenül a megszületés előtt alkalmazott, invazív beavatkozások kérdőjeleződnek meg, olyanok, mint például a Kristeller”-féle műfogás; ez a méh fundusára  gyakorolt nyomást jelenti, célja, hogy elősegítse a magzat fejének megszületését a kitolási fázisban. A Kristeller-féle  műfogás/préselés Spanyolországban és Angliában tilos, mert a szakértők szerint komoly károkat okozhat a: a méhlepény leválása, a szülő nő máj- és lépsérülése, neurológiai károsodások a magzatnál, akár a magzat elhalálozása. A legutolsó adatok 2002-re nyúlnak vissza, amikor 170 ezer, ezzel a módszerrel zajló szülést regisztráltak, ám manapság sokkal több ilyen van. Gyakran az eljárást nem is rögzítik a klinikai kartotékokban, és még gyakrabban mulasztják el a szülő nő hozzájárulását kérni, ami pedig kötelező lenne az orvosra nézve, a szülő nőnek meg a joga lenne ebben dönteni. Megvonják ilyetén a nőtől azon jogát, hogy tájékoztatást kapjon a súlyos ellenjavallatokról és a lehetséges kockázatokról, melyek az egészséget fenyegetik egy ilyen erőszakos nyomás lehetséges következményeként.

A Kristeller-műveletet személyre szabottan és egyéni módon alkalmazzák, és a kivitelező személy, attól való félelmében, hogy a legrosszabb esetet föltételezve, jogi következményekkel kell, hogy szembenézzen, úgy próbálja elrendezni, mintha az a rutin része lenne. Mindezen túl, a probléma gazdasági jellegű is, ugyanis ha az egyik oldalon a specialisták kénytelenek számolni a spóroló egészségügyi politikával, amely elvárja, hogy a császármetszések számát lecsökkentsék, a másik oldalon viszont kockáztatják azt, hogy megnőnek a költségek, hiszen a Kristeller-művelet alkalmazásának következtében akár intenzív ellátás is szükségessé válhat.

L’ associazione di ginecologi “Safety and life onlus” denuncia i rischi che corre il 75% delle future mamme per l’abuso di manovre invasive durante il parto naturale.

Ad essere sotto accusa sono, appunto, le manovre invasive effettuate dal ginecologo subito prima della nascita quali ad esempio la manovra di ‘Kristeller’; questa consiste in una spinta a livello del fondo dell’utero per facilitare l’espulsione della testa del feto durante appunto la fase espulsiva. La manovra di Kristeller in Spagna e in Inghilterra è vietata perché, secondo gli esperti, può causare seri danni alla futura mamma: distacco della placenta, lesioni al fegato e alla milza e danni neurologici, fino ad arrivare al decesso per il feto. Gli ultimi dati disponibili che risalgono al 2002, registravano 170mila parti effettuati in questo modo, ma ad oggi sono molti di più. Inoltre spesso la procedura non viene registrata sulla cartella clinica e tantomeno viene chiesto anticipatamente il consenso che dovrebbe essere un obbligo del medico e un diritto della partoriente, privando la donna del diritto ad essere informata sulle gravi controindicazioni e i potenziali rischi per la salute che tale pressione violenta può avere.

La manovra di Kristeller è applicata in modo soggettivo e personalizzato e l’operatore, per la paura di incorrere in cause giudiziarie nella peggiore delle ipotesi, cerca di farla passare come routine. Il problema inoltre è anche economico perché se da un lato gli specialisti sono costretti a fare i conti con le politiche sanitarie di risparmio che impongono una riduzione del numero dei tagli cesarei, dall’altra si rischia un aumento delle spese perchè le conseguenze dell’uso della Kristeller potrebbero essere il ricovero in rianimazione.

Provvenienza — Forrás:

http://www.mammamedico.it/gravidanza/il-parto-naturale-le-manovre-invasive-la-manovra-di-kristeller/

2011. 10. 04.

Fordította: Tarján Frigyes