Alternatal Alapítvány

alternatal

ALTERNATAL ALAPÍTVÁNY a háborítatlan szülésért, születésért

Az Alternatal Alapítvány 2017-ben is jogosult az 1%-ok fogadására, és igyekszik a lehető legjobban, céljainak megfelelően, azaz a háborítatlan szülés, születés ügyét szolgálva fölhasználni azt, mint a korábbi években is. 2016-ban 1.313.535 Ft adományunk volt. Köszönjük!Az Alternatal Alapítvány adószáma: 18050354-1-41
Az Alapítvány köszönettel fogadja az egyéb támogatásokat is, és azt is a lehető legjobb tudása szerint használja. Számlaszám: 11701004-20215433

Részlet az Alapító Okiratból:

Az Alapítvány célja az, hogy az anyák és családok felkészítésére, védelmére és megerősítésére szolgáljon azáltal, hogy az emberélet egyik legfőbb eseményénél, a gyermek születésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit.

 Ez okból az Alapítvány támogatni kívánja a cél elérése érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, valamint támogatni és szükség szerint működtetni kívánja a cél elérését szolgáló társadalmi és gazdálkodó szervezeteket, az érvényes közegészségügyi, társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően, illetve szükség esetén a közegészségügyi, társadalombiztosítási előírások megváltoztatását is indítványozza.

Az alapítványi vagyon felhasználása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985 óta érvényben lévő és szüléssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósítását célozza. E körben támogatást nyújt a háborítatlan, elsősorban intézeten kívüli (otthoni illetve születésházban történő) szülés és születés lehetőségének megismertetéséhez, valamint feltételrendszerének kialakításához.

Az ismeretek elsajátítására, a témához kapcsolódó kutatások támogatására ösztöndíjakat létesít, pályázatokat ír ki. Az Alapítvány vagyonának felhasználásával hosszú távon közreműködik e feltételeknek megfelelő születésházak létrehozásában. Az Alapítvány aktívan részt vesz az orvostovábbképzés háborítatlan szüléssel kapcsolatos tematikájának kidolgozásában és a képzési program lebonyolításában, továbbá a szülésznők tovább- és átképzésében, valamint részt vesz az önálló bábaság intézményének újjáteremtésében.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében részt vesz egészségmegőrző, ismeretterjesztő, tudományos és kulturális célok megvalósításában, előadásokat szervez, publikációkat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg, illetve ezek megjelenését támogatja.

Az Alapítvány működése a világ számos fejlett országában több évtizede meghonosodott szemlélet és módszer elterjedését szolgálja.

Az Alapítvány vagyona kizárólag az e pontban meghatározott célok elérése és előmozdítása céljára használható fel.

4.1. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

 

4.3. Az Alapítvány által végzendő tevékenységek:

– egészségmegőrzés és betegség-megelőzés
– szociális tevékenység 
– családsegítés
– nevelés, oktatás, ismeretterjesztés 
– kulturális tevékenység