Geréb Ágnes

Nevem Geréb Ágnes.

Gyökereim és virágaim: Néhai édesanyám nyugdíjas gyermekorvos, édesapám néhai Dr. Geréb György. 1952. december 20-án születtem Szegeden. Ott is éltem, tanultam, ott voltam amatőr színjátszó, ott dolgoztam, ott szültem háromszor. Negyedszer Budapesten. Kétfölvonásos magánéletem során négyet szültem, ötöt neveltem. Jelenleg (2024.) ezen öt (elfogulatlanul fantasztikus) gyerekből háromnak vannak gyerekei, összesen tizenegy (elfogulatlanul fantasztikus) emberke. Van testvérem. Ötvenötödik éves barátság fűz a legjobb barátnőmhöz. Tovább is van, mondjam még?

Fotó: Koós Tamás

Amire szakmailag a legbüszkébb vagyok:

 • Szemléletformálásra, aminek következtében, amelyet a már otthon megszült anyák továbbvittek, a kórházon belül is jelentősen megváltozott az igényszint, így a kórház is kénytelen volt nem kevés – sokszor ugyan csak látszat – változtatást eszközölni, ami a kórházban szülő nőknek és az újszülötteknek előnyére szolgál.
 • Szlogenjeinkre: A születés minősége az élet minősége; Aprónként változtatjuk meg a világot; Szabadon szülni – szabadnak születni; Nem tágítunk; Mindenütt jó, de legjobb – biztonságban
 • Az első magyarországi bábaközösségre, tanítványaimra.
 • Arra, hogy alapítványunk, az Alternatal Alapítvány megalakulása óta – szemléletváltás céljából – következetesen, aktívan, tudatosan több kifejezést vezetett be a köztudatba – olyat is, ami külföldön már létezett, de itthon nem (háborítatlan szülés; dúla illetve doula; független bába; független bábaság; bábainas; a gondoskodás bábai modellje stb.), olyat is, ami feledésbe merült, noha egykor létezett (terhesség helyett várandósság; kitolási szak helyett nyomakodási szak stb.), és több olyat is, amit az Alternatal Alapítvány munkatársai közösen, új fogalomként hoztak létre (születésház, szüléskísérés, szüléskísérő).

 

Néhány megjegyzés:

A háborítatlan szülés a külső és a belső háborítatlanság együttes jelenlétét föltételezi a szülésnél. Létrejöttének alapja az információkon alapuló szabad választás. Háborítatlan szülés történhet bárhol – intézetben, születésházban, születésközpontban, otthon.

A szüléskísérés és a szülésvezetés szemléletükben különböző módszerek. A szüléskísérő olyan szülés körüli szakember (szülész szakorvos és/vagy független bába), aki – az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival összhangban – arra törekszik, hogy a vajúdás és a szülés alatti ellátás során – az anya és a gyermek állapotát folyamatosan figyelembe véve – a lehető legkevesebb beavatkozás történjen, a nő biztonságban érezhesse magát és megőrizhesse önbizalmát. A vajúdást illetve a szülést nem irányítja, nem vezeti, hanem szakértő jelenlétével kíséri. A szüléskísérő dolgozhat intézetben, születésházban, születésközpontban, otthon.

A születésház szó olyannyira meghonosodott, hogy amikor a születésház szó védjegyoltalmáért folyamodtam a 2000-es évek elején, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasította azt, és az elutasítást azzal indokolta, hogy az „élelmiszerbolt” szót se lehet levédeni, így a születésházat se. A szót 1993-ban az Alternatal Alapítvány munkatársaival együtt hoztuk létre azért, hogy elkülönítsük mind a szülőotthonoktól, mind pedig a szülészetektől. A születésház független bábák által működtetett közösségi hely, ahol egy adott bábaközösség dolgozik, ahol információkhoz lehet jutni, ahol lehetséges a szülésre való fölkészülés, ahol találkozni lehet más családokkal és szülni is lehet. A születésház átmenet az otthon és a szülészeti intézmények között abból a szempontból, hogy a születésház nem a szülő nők saját otthona. A szüléskísérők és a tárgyi föltételek szempontjából viszont azonos az otthonnal. A születésházban nincs műtő. A bábák ugyanazzal a szakmai tudással és ugyanazzal a fölszereléssel érkeznek a szüléshez mind az otthonokba, mind pedig a születésházba. A születésházakat megkülönböztetjük a születésközpontoktól is, mely utóbbi gyűjtőnév. Olyan születésközpont is létezhet, amelyik intézeti függelékben dolgozik, meg olyan is, amelyik attól független, munkamódszerük is különböző lehet.

Folyamatban van az otthonszülés szó és fogalom bevezetése és elterjesztése. Egyelőre Magyarországon az otthonszülés csak megtűrt, de nem elfogadott. Elfogadása a fogalom egybeírását is maga után vonná – jelenleg következetesen külön írják, holott az otthonszülés más, mint az otthon szülés – az, hogy mind az újságírók, mind a helyesírási szakértők ragaszkodnak a szó helytelen helyesírásához, egyik bizonyítéka annak, hogy hiába létezik 2011 áprilisa óta az otthonszülés rendelet, maga az otthonszülés és annak valós jelentése nem ment még át a köztudatba.

A nyomakodási szak fogalom bevezetése is folyamatban van. Egy régi bábakönyvben találtam a kifejezést a „kitolási szak” szinonimájaként. A kitolási szak és a nyomakodási szak közt éppen úgy szemléleti különbség tükröződik, mint a szülésvezetés és a szüléskísérés szavak között. A nyomakodási szak jelentése tudatosíthatja, hogy a normális, természetes szülésnél a méhizom munkájának következtében a kisbaba, amikor eljön az ideje, nyomakodni kezd a külvilág felé – föltéve, ha nem siettetjük, hanem megvárjuk azt az emberfölötti erőt, aminek segítségével ez megtörténhet, megtörténik. Ilyenkor az anyának a nyomakodási szak közben nem kell megszakadnia az erőlködéstől, és a szülésznek sem kell a kisbabát akciófilmbe illően, heroikusan a szülő nő hasán keresztül kívülről, erővel kitolnia az ún. Kristeller műfogással (aminek rutinszerű alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet 1999 óta tiltja, és csak ritka, kivételes megoldásként engedélyezi, hiszen nem jelentéktelen egészségkárosító kockázata van mind az anyára, mind a babára). Ahogy Penny Armstrong és Sheryl Feldman A születés művészete című könyvében fogalmaz: „Van egy erő, ami eljön a nőkhöz, és magával hoz egy gyermeket.”

Amire büszke vagyok és amire nem vagyok büszke:

Büszke vagyok és nem vagyok büszke arra, hogy a gyerekeim nyertek és veszítettek azzal, hogy én vagyok az anyjuk. Büszke vagyok és nem vagyok büszke arra, hogy az egyik fiam a diplomamunkáját belőlem készítette (http://complexblank.org/anyad-hogy-van). 

Amire nem vagyok büszke:

 • a 2011 áprilisában létrejött rendelet tartalmára, mert főként szakmai szabályokat tartalmaz annak eldöntésére, hogy ki szülhet otthon és ki nem, amit szerintem nem rendeletnek kellene szabályoznia. A rendeletnek azt kellene szabályoznia, hogy ki, milyen tudással lehet független bába, akinek a szakmai kompetenciájába tartozik az is, hogy meg tudja húzni a szakmai határt abban, hogy kinek a szülését tudja kísérni és kiét nem. 
 • arra, hogy az otthonszülés rendelet nem szüntette meg a bábák kriminalizálását – továbbra sincs lehetőség arra, hogy amennyiben a szülések körül probléma adódik, szakmai fórumhoz, és ne egyenesen a rendőrséghez kelljen fordulni. Továbbra sincs az így keletkező büntető tárgyalásokon olyan igazságügyi szakértő, aki bába, és nem szülész-nőgyógyász lenne, és a szakvéleményét legalább ugyanolyan súllyal fogadnák el az ítélet meghozásakor, mint az igazságügyi orvosszakértőkét.
 • arra, hogy eddig nem sikerült a Független Bábák Szakmai Kollégiumát létrehozni, amelyik bába szakkollégiumként a bába szakmai szabályok alkalmazását várja el az otthoni illetve a születésházban zajló szülések kísérésekor, így a mostani szokásokkal ellentétben vitás helyzetekben sem a szülész-nőgyógyász szakma szabályait kérnék a független bábákon számon annak ellenére, hogy tény: a szülés máshogyan zajlik otthoni vagy születésházi körülmények között, mint intézetben, ezért az intézeti szabályok otthoni alkalmazása bizonyos esetekben jelentős veszélyforrás a szülő nőre és a babára.
 • arra, hogy eddig nem sikerült elfogadtatni azt a tényt, hogy a független bába és a szülész szakorvos nem alá- és fölérendeltek, hanem egyenrangú partnerek – orvos és bába kéz a kézben a szülő nőért és a babáért

  Plakát: Erdély Janka

Plakát: Erdély Jakab

Életpálya, tanulmányok, ösztöndíjak, díjak (köszönet az összegyűjtésért annak, akit illet):

 1. Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kara, általános orvos

1977-től 1994. Szegedi Orvostudományi Egyetem, ma Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája, WHO kutatóközpont, egyetemi hallgatók oktatása, kutatómunkában való részvétel és a klinikán a többi szülész-nőgyógyászhoz hasonlóan az onkológiai műtétektől kezdve a szülőszobai és egyéb osztályos munkában való részvétel stb.

1977-ben először és attól kezdve apák bevezetése a szülőszobára

1982-ben szülészeti szakvizsga

1986-ban az ELTE Pszichológia Szakán pszichológus diploma

1984-ben és 1986-ban részvétel Carl Rogers világhírű pszichológus Kultúrák Közötti Kommunikáció című szegedi konferenciáinak szervezésében, ahol rátalált a neki legjobban megfelelő munkamódszerre, a másik ember önálló fejlődésének kísérésére, amely módszert a szülésre való fölkészítésben és a szüléskísérésben is alkalmazott 2010 októberéig, letartóztatásáig.

1986: részt vett Londonban a világ első nemzetközi otthonszülés-konferenciáján (First International Conference on Home Birth, London, 1986).

1989-től 1994. otthonszülések kísérése a klinikai munka mellett egész Magyarország területén, egyedül, majd 1994-től doulákkal, akiknek egy részéből később a magyarországi első bábaközösség független bábái kerültek ki

 1. pár hónap Amerikában – családostól, három akkor meglévő gyerekkel – otthonszülést kísérő bábacsoportnál tanulmányút

Hazatérve folyamatos beadványok, hivatalos lépések az otthonszülés elfogadtatásáért, szabályozásáért és legalizálásáért – sikertelenül.

1992: Nemzetközi konferencia a szülésről, születésről – saját erőből barátokkal, családdal 300 fős nagy sikerű, a magyar szülészetben első, a világ nagyjait Magyarországra varázsoló, a szülészeti szemléletet forradalmasító konferenciát szervez Szegeden több száz magyar résztvevővel. A bábaszakma legnagyobbjai, világszerte elismert szakemberei is képviseltetik magukat (fővédnök Dr. Michel Odent, szülész-nőgyógyász, a Primal Health Research Center, London alapítója és igazgatója, védnök Sheila Kitzinger, társadalomantropológus, Beverly Chalmers, a WHO akkori konzultánsa, előadó többek közt Wendy Savage, a Londoni Királyi Kórház szülészet-nőgyógyászati  tanácsadója, Dr. Marsden Wagner WHO osztályvezető), illetve néhány neves magyar szakember, köztük Dr. Bálint Sándor, aki innen indulva jut el az „otthonszülés kórházban” mozgalomig
1993-ban megalakul az Alternatal Alapítvány, amelynek alapításakor kuratóriumi tag és attól kezdve is aktív munkatárs, ma szakmai tanácsadó. Az Alternatal Alapítvány tiszteletbeli elnöke dr. Michel Odent, világhírű, sebész professzorból lett otthonszülést kísérő szülész szakorvos, az ő nevéhez fűződik a vízben szülés bevezetése is.

Az Alternatal Alapítvány keretein belül 1993-tól lobbitevékenység, ekkor a magyarországi első születésház létrehozására a Parlament 256 kontra 4 szavazattal 32,6 millió Ft-ot szavazott meg az Alternatal Alapítványnak, a Magyar Közlönyben megjelent már. Ezt követően – föltehetően a szülész ellenlobbi hatására – még az évben a pótköltségvetésen a teljes összeget visszavették. Közben a Magyar Közlönyben megjelent fedezetre kölcsönt adott a Soros Alapítvány, amiből megalakult és aktívan dolgozott az első születésház egy megvásárolt fél házban (amit a pénz visszavétele miatt el kellett adni és újra a nullából kezdeni). Ez időre esik a dúlaság magyarországi bevezetése – az Alternatal Alapítvány meghívására Budapestre érkezik és előadásokat tart a dúlaság jelentőségéről a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Dr. Marshall Klaus, világhírű neonatológus professzor, aki a dúlaság jelentőségét kísérleti helyzetekkel igazolta. Ettől kezdve a munka az otthonszülések kísérése mellett kiterjed rendszeres szülésfölkészítésre, dúlaképzésre (itt képződnek majd innen indulnak a MODULE alapító tagjai – Magyar Dúlák Egyesülete, ahol kórházi dúlákat képeznek), bábák tanítására, születésház működtetésére, konferenciaszervezésre, konferenciákon való részvételre, filmek készítésére, könyvek kiadására, nemzetközi kapcsolatok építésére. Mindeközben további lépések az otthonszülés létjogosultságának elfogadtatásáért, legalizálásáért, a független bábákat védő rendelet létrehozásáért, az ún. „primary care” bevezetéséért, a gondoskodás bábai modelljének bevezetéséért (amelynek része, hogy bábák önállóan kísérhessék a várandósokat, bevett szófordulattal: önállóan végezhessenek várandósgondozást – ez elvi lehetőségként 2014 júniusától érvénybe lépett Magyarországon).

Az Alternatal Alapítvány alapító tagja az 1993-ban megalakuló ENCA-nak (European Network of Childbirth Associations), amely mind a mai napig aktívan dolgozik a születés ügyéért, és amelynek Magyarország továbbra is aktív tagja az Alternatal Alapítvány által. Az Alternatal Alapítvány munkája során olyan szakemberek szemét nyitotta föl, akik aztán megteremtettek Magyarországon egy új szakmát: a „perinatális szaktanácsadó” szakmát, amelyhez ma az ELTE ad egyetemi képzés után diplomát.  Létrehozta a Születésház Egyesület, amelyből a mai EMMA Egyesület nőtt ki. Megalapította a Független Bábák Szövetségét.

 

1993: Eötvös Gimnázium dísztermében, szülésznők és szülők – előadás 300 fő részére
1994: Bemutatkozó előadások Dunaújvárosban, Veszprémben, Szegeden és Budapesten
1994: Sajtókonferencia a Népjóléti Minisztériumban az Alternatal Alapítvány céljairól 1994. október 12-én

1994: Konferencia az újszülöttről, avagy a legújabb kutatási eredmények a szülés alatti beavatkozások újszülöttre való hatásairól – Dr.Marshall Klaus, társelőadó: Phyllis Klaus, amerikai pszichoanalitikus
1994: Dr. Michel Odent, a szakmában mindenki által ismert, a természetes szülést a legelsők között alkalmazó szülész-nőgyógyász szakorvos és kutató szakmai konzultációra érkezik hazánkba, hogy a klinikavezető főorvosokkal találkozva az Alternatal Alapítvány munkájához szakmai kutatási eredményekkel hátteret biztosítson a kezdeményezéséhez.

1995 szeptemberétől induló Magyar Hagyományőrző Műhely 3 éves iskolájának előkészítő munkájában vesz részt. A kitűzött cél az, hogy a hagyományos bábaság újrateremtésének lehetőségeit feltárják és az oktatásban is részt vegyenek.
1995: Egészségügyi Főiskola Budapest: előadás a háborítatlan, természetes szülésről

1995: Továbbképzések szülésznőknek, világhírű vendégelőadókkal: Barbara Harper, Beverly Beech, Phyllis Klaus, Dr. Michel Odent.

1996–2000: rendszeres nyílt napok a Születésházban, klubokban
1996: Budapest: SEAL-Konferencia és kiállítás, előadó
1996: Szoptatás világnapja, Védőnőképző Főiskola, Kaposvár, előadó X
1996: Érdi Napok keretén belül Ember születik c. előadás, Érd, Polgárok Háza
1996: Természetgyógyász Konferencia, Budapest, Petőfi Csarnok, előadó
1996: Szülészeti, Perinatológiai és Aneszteziológiai Társaság harmadik szimpóziuma, Budapest, előadó

1996-tól folyamatos együttműködés a La Leche Liga magyarországi képviselőivel, a Szoptatásért Magyar Egyesülettel

1997: Ashoka ösztöndíj, attól kezdve örök tagság – Újítók a Társadalomért világszervezet ösztöndíjában részesült három évig. Az 1980-ban alapított Ashoka világszervezet a kockázati befektetési modellre építve a társadalmi vállalkozókat anyagilag és más, szakmai szolgáltatásokkal támogatja. Az Ashoka tagok által kifejtett tevékenység nagy hatást gyakorol a társadalom érték- és normarendszerére, kiterjed az oktatásra, a környezetvédelemre, az egészségügyre, az emberi jogokra, a közösség aktivizálására, valamint a gazdaság fejlesztésének területére.

2001: Szabadon szülni, szabadnak születni kampány és petíció az otthonszülés jogi és szakmai kereteinek biztosításáért
2001: Harmadik Otthonszülés Világkonferencián két előadást tart (Past attends at birth és Birth is not gentle)

2001: Lengyel szülésznők konferenciája, Varsó, előadó
2002: Varsói ENCA (European Network of Childbirth Association) találkozó, előadó

2002: „Természetgyógyászatért” díj

2002-től császármetszésfeldolgozó, szülésfeldolgozó csoportokat, veszteségfeldolgozó csoportot, nagymama csoportot, valamint ún. „rebirthing” csoportokat tart
2002-től éveken át 2010 október 5-ig (letartóztatásának napjáig): részt vesz az otthonszülés rendelet kialakításának folyamatában (amely 2011 áprilisában, 2010 október eleje óta sok változtatással látott napvilágot)

2002: Születésalagút – Betekintés a születés körüli intim történésekbe hanggal, képekkel c. kiállítás kép- és hanganyagának egyik szerkesztője.Helyszín: Millenáris Park „B” csarnok

2003: munkatársaival megszervezi az első A születés hetét, melyet azóta is minden évben megtartanak Születés Hete címmel
2003: Rendhagyó nemzetközi bábakonferencia szervezője, Budapest

2004: Athéni ENCA találkozó, előadó
2004: ENCA 11. éves, nemzetközi találkozója, Budapest
2004: Alternatal Alapítvány konferenciája világhírű, neves előadókkal (pl. Ina May Gaskin, Michel Odent, Elisabeth Geisel)
2005: Múlt, jelen, jövő a szülészetben c. konferencia, Balatonalmádi, előadó. Előadásának témája: Statisztikai összefoglaló a szaksegítséggel kísért magyarországi otthonszülésekről

2005: Szülésznő oklevél, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

2006-tól több alkalommal tart Marosvásárhelyen, Kolozsvárott többnapos képzést szülés körüli szakembereknek
2006: Promenád-díj – A díj egy női civil kezdeményezés által alapított, kiemelkedő civil tevékenységet végző, figyelemre méltó személyiségű nők elismerésére létrehozott díj. Célja, hogy elismerje az arra érdemes közéleti tevékenységet végző nőket, felhívja a figyelmet a nőkre, a női szerepekre, a nők által – a társadalom gyakorlati működtetésében – végzett munka nélkülözhetetlen voltára. Szándéka továbbá, hogy valódi női példaképek előtérbe állításával követendő és követhető példákat mutasson fel.
2007: ENCA találkozó Bosznia-Hercegovinában, előadó
2007: Előadás Az otthonszülés jelenlegi gyakorlata címmel, Budapest, Hotel Danubius
2007: Állásfoglalás készítése az Intézeten Kívüli Szülés Szabályozását Előkészítő Bizottságon belül. Az Intézeten Kívüli Szülés Szabályozását Előkészítő Bizottság tagjai, a várandósság, szülés, születés hatókörébe tartozó különböző szakmák képviselői megvitatták, minden pontjában elfogadták és a törvényi szabályozáshoz irányadónak nyilvánították a Tervezett, intézeten kívüli szülés protokollja és irányelvei című dokumentumot, melyet benyújtottak az Egészségügyi Minisztériumnak.
2008: Prágai nemzetközi bábakonferencia, előadó
2008: Budapestre hívja a világhírű Sheila Kitzingert, aki előadást tart A szülés helyzete különböző kultúrákban címmel

2010: Diplomás szülésznő, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

 1. október 5.: letartóztatásának napja

2011-ben – letartóztatása után és látszólag nélküle – létrejött az első otthonszülés rendelet Magyarországon.

2011-ben közönségszavazással az évtized kedvenc közéleti személyiségének választották Magyarországon.

2011-ben a Freedom for Birth (link színessel) film körbejárta a világot.

2012: Human Rights in Childbirth Hague Conference, meghívott előadó volt, de házi őrizet miatt nem tudta megtartani az előadását.

2013-tól, diploma várhatóan 2018-ban: tanulni kezd a The Centre for Homeopathic Education in Budapest nevű iskolában

2013 márciusában Az élet jó kezdete („En god start i livet”) nevű dán alapítvány rangos szakmai díjban részesíti, külföldiek közül egyedül őt, ugyanis csak dán állampolgár kapja ezt a díjat, de kivételt tettek miatta.

2014-ben – látszólag nélküle – az eu-direktívához való fölzárkózás egyik lépéseként kimondták, hogy bábák önállóan is végezhetnek Magyarországon várandósgondozást.

2016 Strasbourg: Human Rights in Childbirth Europe Summit 2016 Strasbourg és Midwifery Today Conference, mindkettőn meghívott előadó

2016: Beválasztják a Global Midwifery Council nevű világot összefogó tudományos bábatanácsba

2018: Diploma a The Centre for Homeopathic Education budapesti iskolájában (CHE Homeopátiás Iskola Budapest)

2019: Geréb Ágnes-díj
A Human Rights in Childbirth (HRiC) nemzetközi szervezet díjat alapított, melyet Geréb Ágnes-díjnak nevezett el. Elsőként e díjat névadójának, Geréb Ágnesnek ítélték oda. Ezzel a nemzetközi elismeréssel olyan, szülések körül közreműködő személyeket díjaznak, akik rendkívül kedvezőtlen körülmények között is rengeteget tettek az emberi jogok előmozdítása érdekében, és akiknek zaklatással, szakmai szankciókkal, jogi üldöztetéssel, kriminalizációval vagy még akár fizikai erőszakkal is szembe kellett nézniük ezen tevékenykedésük kapcsán (http://humanrightsinchildbirth.org/index.php/2019/03/08/announcing-the-2019-hric-champions-award-winners/).

2022: David Chamberlain díj (Prenatal Sciences Global Congress: Prenatal Sciences, Human-Earth Connection and Life Sustainability)

2021. február 10.: ettől a naptól kezdve foglalkozástól való eltiltásom megszűnt, minden feltételt teljesítettem ahhoz, hogy visszakapjam a szülész-nőgyógyász és a független bába engedélyemet, de nem sikerült, állandóan kisebb-nagyobb akadályok gördültek elém.
2023. december 20-án, születésnapi ajándék gyanánt, alig hihetően nyilvántartásba vettek független bábaként, tehát ettől a naptól kezdve ismét kísérhetek szüléseket, és remélhetőleg hamarosan újra tevékenykedhetek szülész-nőgyógyászként is. Egyelőre önkéntes nőgyógyászként kezdek dolgozni a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei hajléktalan szállójában.